Bülten 2023

Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5 Olarak Tespit Edildi

 

BÜLTEN 2023-112

GECİKME ZAMMI ORANI 14 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %3,5 OLARAK TESPİT EDİLDİ

14 Kasım 2023 gün ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Kasım 2023 gün ve 7782 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmiştir.

Bu karar  14 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta idi.

Daha önceki uygulamada olduğu gibi, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir. Günlük gecikme zammı oranının belirlenmesinde 1 ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

Gecikme zammı oranının değişmesi ile birlikte;

-Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesindeki gecikme faizi,

-Vergi Usul Kanununun 371 nci maddesindeki pişmanlık zammı,

da aynı şekilde değişmiştir.

Daha önceki yıllarda uygulanan gecikme zammı oranları aşağıdadır.

Bakanlar Kurulu Kararı/ Cumhurbaşkanı Kararı Uygulama Dönemi Aylık Gecikme Zammı Oranı (%)
2001/2175 sayılı BKK 29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında 10
2002/3550 sayılı BKK 31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında 7
2003/6345 sayılı BKK 12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında 4
2005/8551 sayılı BKK 02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında 3
2006/10302 sayılı BKK 21.04.2006 – 18.11.2009 tarihleri arasında 2,5
2009/15565 sayılı BKK 19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında 1,95
2010/965 sayılı BKK 19.10.2010 – 04.09.2018 tarihleri arasında 1,40
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.09.2018 – 30.06.2019 tarihleri arasında 2
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.07.2019 – 01.10.2019 tarihleri arasında 2,5
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.10.2019 – 29.12.2019 tarihleri arasında 2
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2019 tarihinden itibaren 1,6
5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihinden itibaren 2,5

İlgili karar için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

14.11.2023