Bülten 2023

2022 Yılı Gelirleri Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi

BÜLTEN 2023-64

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN 2022 YILINA AİT GELİRLERİNİN 2023 YILINDA BİLDİRİLECEĞİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2023 Mart ayında yayınlanan Yayın No. 470 “Kurumlar Vergisi Rehberi”nde

Kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 hesap döneminde elde edilen kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik; mükellefiyet, kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve muafiyetler, safi kurum kazancının tespiti, verginin hesaplanması, tevkif yoluyla kesilen vergilerin ve geçici vergilerin mahsubu, vergiye uyumlu mükelleflerde %5 vergi indirimi ve kurumlar vergisinin beyanı gibi konularda genel açıklamalara ve uygulamaya ilişkin örneklere yer verilmiştir.

Rehberdeki açıklamalar aşağıdaki başlıklar altındadır.

Bu açıklamaların yer yer aldığı rehber için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.04.2023

 

GİRİŞ

  1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ

1.1. Kurumlar Vergisinin Konusu

1.2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri

1.3. Mükellefiyet Türleri

  1. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR

2.1. Muafiyetler

2.2. İstisnalar

2.3. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara isabet eden giderlerin diğer kazançlardan indirilememesi

  1. KURUM KAZANCININ TESPİTİ

3.1. Safi Kurum Kazancının Tespiti

3.2. İndirilecek Giderler

3.3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

3.4. Zarar Mahsubu

3.5. Diğer İndirimler

3.6. Kurumlar Vergisinde Mahsup ve İadeler

  1. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDEMESİ

4.1. Kurumlar Vergisi Oranı

4.2. Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Getirilen Ek Vergi Uygulaması

4.3 Geçici Vergi

4.4 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

4.5 Kurumlar Vergisinin Ödemesi

  1. KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER