Bülten 2023

Farklı Muhasebe Tekniği Kullanılan Kurumların Yeniden Değerleme Yapması

BÜLTEN (2023-42)

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ İLE BELİRLENENDEN FARKLI MUHASEBE TEKNİĞİ KULLANAN KURUMLARIN YENİDEN DEĞERLEME YAPABİLMESİ

14 Ocak 2023 tarih ve 32073 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  yayınlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547)”de 4/5/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) ile uygulama usul ve esasları belirlenen geçici ve sürekli yeniden değerleme uygulamaları kapsamında, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden farklı muhasebe tekniği kullanan (banka, sigorta şirketi gibi) kurumların da yeniden değerleme yapabilmeleri açıklığa kavuşturulmuş ve bu kurumlarca değerleme sonrası değer artış fonu hesabının oluşturulmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu açıklamalar için ilgili genel tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

16.01.2023