Bülten 2022

Ağustos 2022 Vergi Takvimi

BÜLTEN 2022-149

2022 YILI AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ(*)

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/07/2022 01/08/2022 Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2022 01/08/2022 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/07/2022 01/08/2022 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
01/05/2022 01/08/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/2022 01/08/2022 2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2022 01/08/2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2022 01/08/2022 Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 09/08/2022 16-31 Temmuz 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2022 10/08/2022 16-31 Temmuz 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 15/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 15/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 15/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 15/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 15/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 15/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2022 15/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2022 17/08/2022 2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2022 17/08/2022 2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 22/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 22/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2022 22/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 22/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 22/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 22/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/08/2022 24/08/2022 1-15 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/08/2022 25/08/2022 1-15 Ağustos 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 26/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 26/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 26/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 31/08/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/2022 31/08/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/2022 31/08/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/2022 31/08/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/2022 31/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 31/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 31/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2022 31/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2022 31/08/2022 Temmuz 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2022 31/08/2022 2022 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2022 31/10/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/2022 30/11/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

(*)GİB’den alınmıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.08.2022