31.12.2021-31.03.22 Tarihleri Arasında Bankalarda Mevcut ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini Olan Tüzel Kişilerin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi

BÜLTEN 2022-88

YURT İÇİ TÜZEL KİŞİLERİN TÜRK LİRASI MEVDUAT HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA 31.12.2021 ile 31.3.2022 TARİHLERİ ARASINDA BANKALARDA BULUNAN ABD DOLARI, EURO VE  İNGİLİZ STERLİNİ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEBİLECEK

8 Nisan 2022 tarih ve 31803 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan 3022/16 sayılı “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de, sözü edilen tebliğin,  “Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü” hakkındaki 4 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası,

“(1) 20/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

aşağıdaki gibi değişmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

Buna göre;

8 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren T.C. Merkez Bankası Tebliği ile, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ile 31.3.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.

T.C. Merkez Bankası 2022/16 sayılı Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

08.04.2022