Bülten 2021

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Teşviki

BÜLTEN 2021-176

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı Aralık 2021’de yayınladığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” Broşüründe;

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar yer  almaktadır.

Bu açıklamalar:

I-GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKİ

a-Vergi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

b-Vergi Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

c-Vergi Teşviki Uygulamasında Özellikli Durumlar Nelerdir?

d-İşi Terk ya da İş Değişikliği Durumlarında Vergi Teşviki Uygulaması Nasıl Olacaktır?

II-GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

a-Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?          

b-Sigorta Prim Teşviki İçin Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacaktır?

başlıklarında olup açıklamalara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2021/genc_girisimciler_2021.pdf

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

10.12.2021