Bülten 2021

Sinema Filmleri Eğlence Vergisi Sıfır Oranı Uzatıldı

BÜLTEN 2021-139

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GEREĞİNCE ALINMAKTA OLAN YERLİ VE YABANCI FİLM EĞLENCE VERGİSİ ORANI 31 MAYIS 2022 TARİHİNE KADAR %0 (SIFIR) OLARAK DEVAM EDECEK

14/7/2021 gün ve 31541 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13/7/2021 gün ve 4273 sayılı Cumhur Başkanı Kararının eki Karar ile;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (C) fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde,  2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi “31/5/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı, 1/6/2021 tarihli ve 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla geçici süreliğine yerli ve yabancı film göstermeleri için %0 (sıfır) olarak belirlenen eğlence vergisi oranının yürürlük süresi 31/5/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

14.07.2021