Bülten 2021

Yıllık İşletme Cetveli Gönderilme Süre Uzatımı

BÜLTEN 2021-90

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN GÖNDERİLME SÜRESİ 14 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

Covid-19 nedeniyle, 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini tanzim ederek, 30 Nisan 2021  tarihine kadar göndermemiş olanlar,  T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurusuna göre, 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar  mücbir sebep bildirme taleplerinin  ve Yıllık İşletme Cetveli veri girişlerinin yapılması gerekecektir.

Sanayi Siciline kayıtlı bulunan işletmelerin bu yükümlülüğü belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde İdari Para Cezası uygulanır. 2021 yılında verilecek olan cetvellerin süresinde verilmeme cezası 1.730 TL’dir.

T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının süre uzatımı duyurusu

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 02.05.2021