Bülten 2021

7318 Sayılı Kanun VUK ve Diğer Değişiklikler

BÜLTEN 2021-87

7183 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA VE DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KISA ÖZETİ

30 Nisan 2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Kanun “ Vergi Usul Kanunu İle  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  başlığını taşımaktadır.

Bu kanun, biri yürürlük, biri yürütme olmak üzere 17 maddeden oluşmaktadır. Diğer 15 madde ise 6 Kanunda yapılan değişikliklerle  ilgilidir.

7318 Sayılı Kanun Madde No. Değişen Kanun No Değişen Kanun İsmi Değişen Madde Kısa özet değişiklik
1 213 Vergi Usul Kanunu 231 Fatura düzenleme süre yetkisi
2 213  “        “       “ Mük.257 Enerji Piyasası Firmalarından teminat alınma yetkisi
3 213  “        “       “ Mük.355 Mük.257 nci madde ile getirilen sorumluluklara uymayanlara Öz.Us.C
4 213  “        “       “ 359 Ödeme Kaydedici Cihazlarla Vergi Kaçakçılığı yapanlara hapis cezası
5 213  “        “       “ 367 Ödeme Kaydedici cihaz kaçakçılık suçu cezası uygulama esasları
6 5015 Petrol Piyasası Kanunu 3 Lisans ile ilgili işlemlerde Vergi ve SGK borcu.
7 5015 7 Dağıtıcı lisans sahibinin denetim sisteminin kurulması
8 5015 9 Dağıtıcılar, dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka dağıtıcıya satamaz .
9 5015 19 Uygun denetim sistemi kurmayan ve uygulamayan denetçinin cezası
10 5015 20 Lisansı iptal edilenlere lisans verilmemesi esasları
11 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3 Lisans başvuru ve değişikliklerinde vergi ve SGP borcu.
12 5307 17 VUK Mük.257 nci maddeye göre teminat vermeyenlerin faaliyetlerinin durdurulması
13 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3 Akaryakıt yerine kullanılan ürünler
14 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sig.K. Ek.18 Emekli Bayram İkramiyesi 1.000 Tl, 1.100 TL şeklinde değişmiştir.
15 7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Geçici Md. 3 İbraz süresi  30.04.2021 ila 31.05.2021 arasında olan çekler, vadesi gelen kambiyo senetleri, kamu hukukundan doğan alacakları

mücbir sebep hali.

16   Yürürlük Maddesi   7 ve 8 inci madde 1.1.2021, diğer maddeler yayım tarihinde yürürlüğe girer.
17   Yürütme Maddesi   Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.

7318 Sayılı Kanun için tıklayınız

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.05.2021