Bülten 2021

2021 Konsolosluk Harçları

BÜLTEN(2021-11)

2021 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK KURLAR

29 Aralık 2020 gün ve 31349 ( Mükerrer 1)sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 87 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 2021 yılında yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise ekte yer alan tebliğde  gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021