Bülten 2020

15-19 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Sokağa Çıkma Yasağında Meslek Mensuplarının ve Yanında Çalışanların Durumu

BÜLTEN 2020-107

15-19 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MESLEK MENSUPLARININ (YMM-SMMM) VE YANINDA ÇALIŞANLARIN DURUMU

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 14 Mayıs 2020 tarihinde YMM ve SMMM Odaları Başkanlıklarına yayınladığı duyuruda,

Meslek mensupları ve yanlarında çalışanlar 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasaklarından muaf olacakları,

açıklanmıştır.

Ancak, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan meslek mensupları için kısıtlamanın yurt genelinde devam ettiği, Genelge ile getirilen muafiyetin bu durumda olan meslek mensuplarını kapsamadığı belirtilmiştir.

Ayrıca, meslek mensuplarının sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yapılan kontrollerde mesleki kimliklerini göstermelerinin yeterli olduğu, bir izin almaya gerek bulunmadığı, yanlarında çalışanların ise  meslek mensuplarının ekli yazıyı düzenlemeleri, çalışanların bu yazı ile birlikte SGK işe giriş bildirgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği,

bildirilmiştir.

TÜRMOB yazısı ve meslek mensuplarının yanında çalışanlara verilecek yazı örneği

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir.

İstanbul,14.05.2020