Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2020-65

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 3 Mart 2020 gün ve 31057 sayılı Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)’de, yapılan tevkifat oranları değişiklikleri;

1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere;

– Külçe metal teslimleri,

– Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimleri,

– Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV Kanunu 17/4-g maddesi gereğince KDV’ye tabi değildir. Ancak, aynı kanunun  18/1 nci maddesi gereğince  istisnadan vazgeçilmesi halinde teslimleri,

(5/10) tevkifat oranı (7/10)’a çıkarılması, şeklindedir.

İlgili Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,03.03.2020