Bülten 2020

E-Defter Beratlarının Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklemek İsteyen Mükelleflerin Bildirimi

BÜLTEN 2020-44

E-DEFTER BERATLARININ  2020 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNİ İSTEYEN MÜKELLEFLER  31 OCAK 2020  TARİHİNE KADAR BİLDİRİM YAPMALARI GEREKMEKTEDİR

Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html sitesinde yapılan duyuruya göre;

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

E-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösteren tablolar aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,18.01.2020

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI DURUMUNDA, E-DEFTER BERAT DOSYALARININ YÜKLEME SÜRELERİNİ GÖSTERİR TABLO

Dönem Yükleme Süresi
Ocak Nisan ayı sonu
Şubat Mayıs ayı sonu
Mart Haziran ayı sonu
Nisan Temmuz ayı sonu
Mayıs Ağustos ayı sonu
Haziran Eylül ayı sonu
Temmuz Ekim ayı sonu
Ağustos Kasım ayı sonu
Eylül Aralık ayı sonu
Ekim Ocak ayı sonu
Kasım Şubat ayı sonu
Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

 

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI DURUMUNDA, E-DEFTER BERAT DOSYALARININ YÜKLEME SÜRELERİNİ GÖSTERİR TABLO

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde
Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonu
Nisan-Mayıs-Haziran Ağustos ayı sonu
Temmuz-Ağustos-Eylül Kasım ayı sonu
Ekim-Kasım-Aralık Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.