Bülten 2019

Veri Sorumluları Siciline (Verbis) Kayıt Süresi Uzatıldı

 

BÜLTEN 2019-136

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (VERBİS) KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Kararıyla, daha önce belirlenmiş tarihlerin aşağıda belirtilen şekilde uzatılmasına  karar verilmiştir.

Bu karar,”Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)” web sitesinde yayınlanmıştır.

Veri Sorumluları Başlama tarihi Verilen süre Son tarih Uzatılan

Tarih

1 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 15 ay 31.12.2019  30.06.2020
2 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 15 ay 31.12.2019 30.06.2020
3 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 15 ay 31.03.2020  30.09.2020
4 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020  31.12.2020

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,27.12.2019