Bülten 2019

Bülten 2019-98 Bazı Avukatlık Hizmetlerine Uygulanan KDV Oranı % 8’e İndirilmiştir

BÜLTEN 2019-98

BAZI AVUKATLIK  HİZMETLERİNE UYGULANAN  KDV ORANI % 8’E İNDİRİLMİŞTİR

02 Ekim 2019 gün ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ekim 2019 gün ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında;

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümüne 32 nci sıra eklenmek suretiyle bazı avukatlık hizmetlerine uygulanan KDV oranı %8’e indirilmiştir.

Eklenen 32 nci  sıra aşağıdadır.

“32-Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,”

Bu karar  2 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili karar için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,02.10.2019