Bülten 2019

Bülten 2019-37 Şubat 2019 Vergi Takvimi

BÜLTEN 2019-37

ŞUBAT 2019 VERGİ TAKVİMİ

 

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/02/2019 11/02/2019 16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2019 11/02/2019 16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 14/02/2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2019 14/02/2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/2019 15/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler,Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 15/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 15/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 15/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 15/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 15/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2019 15/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2019 18/02/2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2019 18/02/2019 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2019 20/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 20/02/2019 Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 20/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 20/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/2019 20/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 20/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 25/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/02/2019 25/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
01/02/2019 25/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/02/2019 25/02/2019 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
16/02/2019 25/02/2019 1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 26/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/02/2019 26/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
16/02/2019 26/02/2019 1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2019 26/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/02/2019 28/02/2019 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2019 28/02/2019 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2019 28/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2019 28/02/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
01/02/2019 28/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2019 28/02/2019 Ocak 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2019 28/02/2019 7143 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Olanların 1. ve/veya 2. Taksit Ödemesi