Bülten 2019

Bülten 2019-16 2019 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Matrahlarının Hesabı

BÜLTEN 2019-16

2019 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

31 Aralık 2018 gün ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; 2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

2018 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2019 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2018 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2019 yılı vergi değerinin hesabı aşağıdaki gibi yapılacaktır.

1-2017 yılında yapılan takdirler nedeniyle 2018 yılında mükellefiyeti başlayanların 2019 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek:2018 yılı emlak vergi değeri 140.000,00 TL olan meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 Meskenin 2018 yılına ait emlak vergisi değeri 140.000 TL
2 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%23,73/2=) %11,865
3 Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri (1+(1*2)) 156.611,00 TL
4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 156.000,00 TL

22019 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti 

Mükellefiyeti 2019 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örnek: Mükellef 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2011 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2018 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2019 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.308,60 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500,00 TL’dir.

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2019 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2019 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2019 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.308,60 TL
2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2
3 Binanın maliyet bedeli (1*2) 157.032,00 TL
4 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500,00 TL
5 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) %11,865
6 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri (4+(4*5)) 559,32 TL
7 Arsanın yüzölçümü 400 m2
8 Arsanın vergi değeri (6*7) 223.728,00 TL
9 Binanın 2019 yılı vergi değeri (3+8) 380.760,00 TL
10 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınamayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 380.000,00 TL

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 02.01.2019