Bülten 2018

Bülten 2018-108 2018 Yılında Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 501 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Gene Tebliği

BÜLTEN (2018-108)

2018 YILINDA ÖDENMEMİŞ VERGİ VE CEZALARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 501 SIRA NOLU  VERGİ USUL KANUNU GENE TEBLİĞİ

 9 Temmuz 2018 gün ve 30473 sayılı  Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  Sıra No 501’de; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına açıklamalar yer almıştır.

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,09.07.2018