Bülten 2017

Bülten 2017-140 2018 Yılında Uygulanacak Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerleri Hakkında 72 Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği

BÜLTEN 2017-140

2018 YILINDA UYGULANACAK ARSA VE ARAZİ BİRİM METREKARE DEĞERLERİ HAKKINDA 72 NOLU EMLAK VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

26/12/2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 72 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; takdir komisyonlarınca, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşması durumunda 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 fazlasının esas alınacağı ve takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca, bu şekilde belirlenen değerler emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler için de dikkate alınacaktır.

Genel Tebliğde, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazla olduğunun tespitinde yapılacak hesaplama aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-İlk önce 2017 yılındaki asgari ölçüde arsa veya arazinin birim metrekare değerini bulmak gerekiyor. Bunun için 2013 yılında tespit edilen ve 2014 yılında uygulanan aynı yerdeki asgari ölçüde  arsa veya arazinin metrekare  değerini tespit etmek gerekiyor. Bunun için arsa veya arazinin  bulunduğu il, ilçe, mahalle ve sokak https://intvd.gib.gov.tr/2014_Emlak_Arsa/ tespit edilebileceği gibi ilgili belediyelerden de tespit edilebilir.

2-Bulunan değerin %12,11 oranıyla çarpılması 2017 yılı  asgari ölçüde arsa veya arazinin birim metrekare değerini verir.

Bu değer;2014 yılı değerinin ilgili dönemlere ilişkin yeniden değerleme oranı (2015 ve  2016 yılı için  yenden değeme oranının yarısı, 2017 yılı için tamı) uygulanmak suretiyle kümülatif artışla bulunur.

Örnek:2014 yılında 100  TL değerindeki arsanın 2017 yılındaki değerinin hesaplanma şekli aşağıdadır.

Yıllar Yeniden Değerleme Oranı % Uygulanan Oran % Asgari ölçüde arsa ve arazi metre kare birim değeri TL
2014 _ _ 100,00
2015 10,11 5,055 105,05
2016 5,58 2,79 107,98
2017 3,83 3,83 112.11

3-2008 yılı için tespit edilen arsa veya arazinin  metrekare birim değeri 2017 yılı için tespit edilen değerinin %50 sinden fazla ise %50 si kadar, % 50 sinden az artmış ise bu değer dikkate alınır.

Yukardaki örneğe göre 2017 değeri 112,11 TL iken, 2018 yılı için tespit edilen değer 180,00 TL ise uygulanacak değer 112,11* %50=56,05 TL artışla 112,11+56,05= 168,16 TLdır. 168,16 TL nın altında bir değe tespit edilseydi arsa metrekare 168,16 TL in altındaki değer uygulanacaktır.

4-2018 yılında  yukarıdaki örnekte yer alan 400 metre kare arsa üzerinde kurulu 140 brüt metrekare  meskenin metrekare maliyeti 946,96 TL (2018 yılı Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiş betonarme 1 nci sınıf meskenin metre kare inşaat maliyeti)  dir.

Bu binanın emlak vergisine esas değeri aşağıdadır.

Arsanın Değeri (400*168,16=) 67.264,00
Binanın Değeri (140*946,96=) 132.574,40
2018 yılı Binanın Emlak Vergisine esas değeri 199.838,40

Not: Binanın amortisman, kalorifer ve asansör durumu dikkate alınmamıştır.

Not: 72 Seri Emlak Vergisi Genel Tebliğinde daha fazla bilgi bulunmaktadır. Ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 26.12.2017