Haberler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Genel Tebliği

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ GENEL TEBLİĞİ

18 Şubat  2017 gün ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No.1)” de vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Genel Tebliğde;

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin içeriği,

– Verilme zamanı

– Üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesi,

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği vergi dairesi,

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat mükelleflerce/işverenlerce gönderilmesi,

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler,

– Aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi ile ilgili işlemler,

– Aracılık sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bilgi girişi

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin onaylanması ve tahakkuk fişlerinin düzenlenmesi

– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi

– Ceza uygulaması

– Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi,

– Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”in elektronik ortamda göndermesi ve gönderilme süresi,

konularında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili genel tebliğ ve ekleri için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,18.02.2017