Bülten 2016

Bülten 2016-76 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 02.10.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/76 )

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞLERİ

30 Eylül 2016 gün ve 29843 sayılı Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca,  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 4-5 ve 6 yayınlanmıştır.

4 Nolu Genel Tebliğde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar,

5 Nolu Genel Tebliğde, damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklamalar,

6 Nolu Genel Tebliğde, Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin hususların açıklamaları,

yapılmıştır.

4 Nolu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5 Nolu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

6 Nolu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız