Haberler

Kobi’lere Bağımsız Denetim Hizmeti Giderlerine Destek Programı Başlatıldı

KOBİ’LERE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ GİDERLERİNE DESTEK PROGRAMI BAŞLATILDI

KOSGEB tarafından KOBİ’lere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine destek programı başlatıldı. Destek Programından yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB veritabanına kayıtlı olmaları ve programdan yararlanmak üzere bağlı bulundukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Program kapsamında sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL olup 1 ve 2. bölgelerde %50, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde ise %60 oranında destek verilecektir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Bağımsız Denetim ve diğer destekler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.