Haberler

2016 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarının Tespitinde Dikkate Alınacak Kurlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2016

2016 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK KURLAR

31.12.2015 gün ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 76 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 2016 yılında yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise ekte yer alan tebliğde  gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.