Haberler

Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

30 Haziran 2015 gün ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7910 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan özkaynakla finansman teşviki uygulamasına ilişkin %50 indirim oranı, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde, çeşitli kriterlere göre yeniden belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.