Bülten 2015

Bülten 2015-57 30 Nisan 2015 Gününe Kadar Oluşturulması ve İmzalanması gereken e defterler 29 Mayıs Günü Sonuna Kadar Verilebilecektir

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 30.04.2015

BÜLTEN ( E.Ö. 2015/57) 

30 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN, OLUŞTURMA VE İMZALANMA İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLME SÜRESİ 29 MAYIS 2015 CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR. 

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerin 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturma ve imzalanma işlemlerinin yerine getirilme süresi 77 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/77

Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce  30 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken “e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması” işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması.

Tarihi : 30/04/2015

Sayısı  : VUK-77 / 2015-7

1. Giriş:

Bilindiği üzere 22/04/2015 tarih ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2015 tarihine kadar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemine yüklenilmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 29/05/2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Bakanlığımıza iletilen talepler üzerine,  Nisan ayının hem e-Defter uygulama işlemlerinin yoğunlaştığı ilk ay hem de meslek mensuplarınca hazırlanması gereken beyan ve bildirimler açısından yoğun bir ay olması nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi, birinci bölümde belirtilen durumlar ve yetki çerçevesinde; 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı