Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 44 Yayımlandı.

31 Aralık 2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği  Seri No: 44 ‘de 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan  veraset ve intikal vergisi kanunundaki istisnalar ve vergi tarifesi belirlendi.

İlgili genel tebliğe  ulaşmak için tıklayınız.