Bülten 2014

Bülten 2014-38 2014 Yılı Mart Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,03.03.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-38)

                                          2014 YILI MART AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/03/2014 10/03/2014 16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 11/03/2014 16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 17/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 20/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 24/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2014 24/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/03/2014 24/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/03/2014 25/03/2014 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2014 25/03/2014 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
17/03/2014 25/03/2014 1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
17/03/2014 25/03/2014 1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2014 26/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/2014 26/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2014 26/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/2014 31/03/2014 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2014 31/03/2014 2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/03/2014 31/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2014 31/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2014 31/03/2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2014 31/03/2014 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/2014 02/06/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)