G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik 2013 Yılı Gelirleri Vergi Rehberi Yayınlandı.

1/1/2006- 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanmakta olan Gelir Vergisi Kanununun  geçici 67 nci maddesi,  gerçek kişilerin menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlamış olduğu “G.V.K. Geçici 67. Madde uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi”nde 2013 yılı uygulamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.