HaberlerTürkiye Denetim StandartlarıTürkiye Denetim Standartları

Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29

31 Ocak 2014 Gün ve 28899 Sayılı Resmi Gazete’de  “Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 29” yayımlanmıştır.

Bu tebliğin amacı, “Bu tebliğin ekinde yer alan  Uzman Çalışmalarının Kullanılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.” şeklinde belirlenmiştir.

İlgili tebliğ ve eki  (BDS 620) Bağımsız denetim standardına ulaşmak için tıklayınız.