Haberler

2011/Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 03/02/2012 tarihi saat 24:00’e kadar verilebilecek.

31.01.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları, 30.01.2012 tarihli Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 51 Nolu Vergi Usul Sirküleri ile 03.02.2012 tarihi saat 24.00 e kadar uzatılmıştır.

İlgili sirküler aşağıdadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 51

Konusu: 31.01.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi : 30/01/2012

Sayısı : VUK – 51 / 2012- 01 / Form Ba ve Form Bs – 12

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1- Giriş:

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2011/Aralık dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilmesi gereken2011/Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 03Şubat 2012 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2011/Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri03/02/2012 tarihi saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı