Pratik Bilgiler

ÇVÖA Faiz ve Gayrimaddi Hak Oranlar

FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLLERİ ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ ORANLARI

 

FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLLERİ   ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE
  ALINACAK VERGİ ORANLARI

 

TARAF DEVLET

FAİZ (%)

GAYRİMADDİ HAK BEDELİ (%)

1.AVUSTURYA

15

10

AVUSTURYA (REVİZE) 5  (Oesterreichische Kontrollbank AG ya da amacı ihracatı teşvik   etmek olan benzeri bir Türk kamu kuruluşu tarafından ihracatı teşvik amacıyla   verilmesi, garanti edilmesi ya da sigortalanması durumunda)
  10 (Faiz bir banka tarafından elde edilmişse)
 
  15 (Tüm diğer durumlarda)

10

2.NORVEÇ

15

10

 

NORVEÇ (REVİZE) 

 

 

5 (Norveç Yönünden,
  Devlet Emeklilik Fonu’na, Norveç İhracat Kredileri Garanti Kurumu’na, faizin   tamamının veya büyük bir kısmının Norveç Hükümeti’ne aktarılması şartıyla,   Eksportfinans ASA’ya ödenmesi halinde;  Türkiye yönünden,
  Sosyal Güvenlik Fonu’na, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası’na ödenmesi   halinde)

10

10 (faizin bir bankaya ödenmesi halinde)
15 (tüm diğer durumlarda)
3.GÜNEY KORE 10 (iki yılı aşan borçlarda ve alacak taleplerinde)

10

15 (diğerlerinde)
4.ÜRDÜN  

10

12

5.TUNUS

10

10

6.ROMANYA

10

10

7.HOLLANDA 10 (iki yılı aşan kredilerde)

10

15 (diğerlerinde)
8.PAKİSTAN

10

10

9.İNGİLTERE

15

10

10.FİNLANDİYA

15

10

FİNLANDİYA (REVİZE) 5 (Finlandiya İhracat Kredi Kurumu (Finnish Export Credit) veya FINNVERA   ile amacı ihracatı teşvik olan benzeri Türk kamu kurumları tarafından   ihracatı teşvik amacıyla verilen, garanti edilen veya sigortalanan borç veya   krediler yönünden)

10

10 (faizin bir banka tarafından elde edilmesi durumunda)
15 (tüm diğer durumlarda)
11.KKTC

10

10

12.FRANSA

15

10

13.ALMANYA (FESHEDİLEN)

15

10

ALMANYA (YENİ)

10

10

14.İSVEÇ

15

10

15.BELÇİKA

15

10

16.DANİMARKA

15

10

17.İTALYA

15

10

18.JAPONYA

10 (kredi, finans kurumlarından   alınmış ise)

10

 15 (diğer durumlarda)
19.B.A.E

10

10

20.MACARİSTAN

10

10

21.KAZAKİSTAN

10

10

22.MAKEDONYA

10

10

23.ARNAVUTLUK

10

10

24.CEZAYİR

10

10

25.MOĞOLİSTAN

10

10

26.HİNDİSTAN

10  (finansal kurum veya banka   tarafından verilen herhangi bir borca karşılık   ödeniyorsa)                       

 

15

  15  (diğer durumlarda)

 

27.MALEZYA

15

10

28.MISIR

10

10

29.Ç.H.C

10

10

30.POLONYA

10

10

31.TÜRKMENİSTAN

10

10

32.AZERBAYCAN

10

10

33.BULGARİSTAN

10

10

34. ÖZBEKİSTAN

10

10

35. A.B.D. 10 (faiz banka, finansal veya  tasarruf kuruluşları ile sigorta   şirketlerince verilen kredilerden   kaynaklanıyorsa)                  

 

5 -10

15 (diğer durumlarda)
36.  BEYAZ RUSYA

10

10

37.  UKRAYNA

10

10

38.  İSRAİL

10

10

39. KUVEYT

10

10

40. RUSYA

10

10

41. SLOVAKYA

10

10

42. ENDONEZYA

10

10

43. LİTVANYA

10

5  (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığı   ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)   
 

 

10 (diğer durumlarda)
44. HIRVATİSTAN

10

10

45. MOLDOVA

10

10

46. SİNGAPUR 7,5 (her hangi bir   finansal              kurum tarafından alınan faizler için)

10

10 (diğer durumlarda)
47. KIRGIZİSTAN

10

10

48. TACİKİSTAN

10

10

49.ÇEK CUMHURİYETİ

10

10

50.BANGLADEŞ

10

10

51.LETONYA

10

5  (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığı   ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)   
    10 (tüm diğer durumlarda)
52.İSPANYA 10  (faiz bir banka tarafından verilen harhangi bir borçtan   kaynaklanıyorsa veya sözkonusu faiz, ticari eşya veya ekipmanın bir Akit   Devlet teşebbüsüne kredili olarak verilmesi karşılığında ödeniyor ise )

10

  15 (tüm diğer durumlarda )  
53.SUDAN

10

10

54.SLOVENYA 

10

10

55.SURİYE

10

15 (patent, alameti farika, desen veya model, plan, gizli formül ya da   üretim yöntemi veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi   birikimi için)
  10 (sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere   edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının kullanımı veya kullanım   hakkı için)
56.YUNANİSTAN

12

10

57)TAYLAND 10 (sigorta şirketi dahil herhangi bir finansal kurum tarafından alınmış   ise)

15

  15 (diğer durumlarda)  
58)LÜKSEMBURG 10 (iki yılı aşan borçlanmalarda)

10

 

15 (diğer durumlarda)

 

59) ESTONYA

10

5 (sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığında   ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)
 

 

10 (tüm diğer durumlarda)
60) İRAN

10

10

61. FAS

10

10

62. LÜBNAN

10

10

63. GÜNEY AFRİKA C.

10

10

64) PORTEKİZ 10 (iki yılı aşan borçlanmalarda)

10

 

15 (diğer durumlarda)

 

65. SIRBİSTAN VE

10

10

      KARADAĞ  

 

66. ETİYOPYA

10

10

67. BAHREYN

10

10

68. KATAR

10

10

69. BOSNA HERSEK

10

10

70. SUUDİ ARABİSTAN

10*

10

  71. GÜRCİSTAN

10

10

  72. UMMAN

10

10

  73. YEMEN

10

10

  74. İRLANDA 10 (İki yılı aşan bir borç ya da başka alacaktan dolayı ödenen veya bir   finans kurumu tarafından elde edilen   faizlerde)                             15 (diğer durumlarda)

10

75. YENİ ZELANDA 10 (bir bankaya ödenmişse)                      10
15 (tüm diğer durumlarda)
76. KANADA

15

10

77. İSVİÇRE 5 (Eximbank ya da amacı ihracatı teşvik etmek olan benzeri bir kuruluş   tarafından ihracatı teşvik etmek amacıyla verilen, garanti edilen ya da   sigortalanan bir borç ya da kredi yönünden)

10

10 (faiz bir banka tarafından elde edilmişse)
10 (tüm diğer durumlarda)**
78. BREZİLYA

15

15 (ticari markaların kullanımından veya kullanım hakkından doğan   gayrimaddi hak bedelleri)10 (tüm diğer durumlarda)

 

79. AVUSTRALYA

10

10

80. MALTA

10

10

 *   Anlaşmada faiz yerine “alacaktan kaynaklanan gelir”   olarak düzenlenmiştir.
  ** Protokolün 3 üncü maddesi ile Akit Devletlerin iç mevzuatları gereğince   %15’e kadar vergi alma hakkı da saklı tutulmuştur.