Makale 2024

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi

BÜLTEN 2024-77

KOOPERATİFLERE İLİŞKİN VERGİ DÜZENLEMELERİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Nisan Ayında yayınladığı Yayın No.495 ‘de “Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi nde  ekonomik ve sosyal amaçlı kuruluşlar olan kooperatiflerin vergisel yükümlülükleri ile kooperatiflere sağlanan bazı muafiyet ve istisnalar hakkında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

Rehbedeki ana başlıklar aşağıdadır.

GİRİŞ

 1.KOOPERATİFİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ

 1.1 Kooperatifin Tanımı

1.2 Kooperatifin Özellikleri

1.3 Kooperatifin Türleri

2. BAŞLICA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. İşe Başlama

2.2. Kooperatiflerin Tutması Gereken Defterler (Kurumlar Vergisinden Muaf Olanlar Dahil)

2.3. Kooperatiflere Ait İktisadi İşletmelerin Tutması Gereken Defterler

2.4. Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu

2.5. Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu

2.6. Kooperatifin Vergi Borçlarının Ödenmemesi Durumunda Kooperatif Ortaklarının Sorumluluğu

3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER

3.1. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti

3.2. Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti

3.3. Kooperatiflerde Risturn İstisnası

3.4. Kooperatif Gelirlerinin Sadece Taşınmaz Kira Gelirlerinden ve Mevduat Faizlerinden Oluşması Halinde Beyan

4. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER

4.1. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti

4.2. Kooperatiflere Tanınan İstisnalar

4.3. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması

4.4. Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması

4.5. İstisna Kapsamındaki İşlemlerde İndirim

5. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER

5.1. Kooperatiflerin Vergi Sorumlusu Olması

5.2. Kooperatiflere Ait Taşınmazların Kiralanması İşleminde Gelir Vergisi Tevkifatı

5.3. Mevduat Faizi Elde Eden Kooperatiflerde Gelir Vergisi Tevkifatı

6. DİĞER KANUNLARDA YER ALAN VERGİSEL DÜZENLEMELER

6.1. Kooperatifler Kanununda Yer Alan İstisnalar

6.2. Gider Vergileri Kanununda Yer Alan İstisnalar

6.3. Damga Vergisi Kanununda Yer Alan İstisnalar

6.4. Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan İstisnalar

6.5. Emlak Vergisi Kanununda Yer Alan Muafiyet

6.6. Harçlar Kanununda Yer Alan İstisna

6.7. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Yer Alan Muaflıklar

6.8. 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunda Yer Alan İstisnalar

6.9. Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yer Alan Tütün Kooperatiflerinde İndirimli Oran Uygulaması

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.04.2024