Bülten 2019

1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

BÜLTEN 2019-131

1.1.2020 TARİHİ İTİBARİYLE E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı 18.12.2019  tarihli duyurusunda;hali hazırda e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dahil olanlar 1.1.2020’de, 1.1.2020’den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte;

– e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak,

– e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak,

düzenlemelerinin zorunlu olduğunu bildirmiştir.

Zorunluluk getirildiği halde e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Arşiv Fatura şeklinde düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler  hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanması söz konusu olmaktadır.

Mükellefler, e-Arşiv  Fatura uygulamasını;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB PORTAL YÖNTEMİ),
  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN ENTEGRASYON YÖNTEMİ),
  • Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ),

yöntemlerinden birini seçerek yararlanabilirler.

Aşağıda sayılan mükellefler, 1.1.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren faturalarını, e-Fatura olarak ya da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayanlara e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorundadırlar.

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,
  • 1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olan/olacak olan mükellefler,
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları.

Bu duyuru için tıklayınız.