Bülten 2018

Bülten 2018-142 2019 Yılında İşletme Defterleri Kağıt Ortamında Değil, Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sayfasında Yer Alan Defter Beyan Sistemi Üzerinden Elektronik Olarak Tutulacak

BÜLTEN 2018-142

2019 YILINDA İŞLETME DEFTERLERİ KAĞIT ORTAMINDA DEĞİL GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI WEB SAYFASINDA YER ALAN DEFTER BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK TUTULACAK

İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükellefler 17.12.2017 Tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre,

1.1.2019  tarihinden itibaren İşletme Defterlerini;

-Kağıt ortamında tutmayacaklar,

– Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında yer alan defter beyan sistemi üzerinden elektronik olarak tutulacaklar,

– Noterlere tasdik ettirmeyecekler, tasdik sistem tarafından otomatik yapılacaktır.

İşletme defterini bu şekilde kullanmak zorunludur.

Bu defterin kullanılması için 31.12.2018 günü mesai bitimine kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapması gerekmektedir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,07.12.2018