Kategorisiz

Bülten 2018-111 Emlak Vergisine Esas 2019 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

BÜLTEN 2018-111

EMLAK VERGİSİNE ESAS 2019 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

18 Ağustos 2018 gün ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 73 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde,  Emlak Vergisine esas olmak üzere 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, açıklanmıştır.

Bu tebliğ ve eki olan cetvellere ulaşmak için  tıklayınız.