Bülten 2017

Bülten 2017-22 2017 Yılında Uygulanacak SSK Primine Esas Taban ve Tavan Ücret Sınırları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 01.01.2017

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/22 )

2017 YILINDA UYGULANACAK SSK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET SINIRLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 (2016 ve daha önceki yıllarda 6,5) katıdır. Buna göre  yıllar itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

TABAN ÜCRET TL TAVAN ÜCRET TL
Günlük Kazanç 59,25 1.777,50
Aylık Kazanç 444,38 13.331,40