İhbar Tazminatı

İHBAR TAZMİNATLARI

HİZMET SÜRELERİ BİLDİRİM SÜRESİ TAZMİNAT TUTARI
a) 6 aydan az 2 haftalık ücret 2 hafta
b) 6 ay – 1,5 yıl arası 4 haftalık ücret 4 hafta
c) 1,5 yıl – 3 yıl arası 6 haftalık ücret 6 hafta
d) 3 yıldan fazla 8 haftalık ücret 8 hafta
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.