Bülten 2013-58 2013 Yılı Temmuz Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,01.07.2013

 

                                                               (BÜLTEN 2013-58)

                                          2013 YILI TEMMUZ AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/06/2013 01/07/2013 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2013 01/07/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2013 01/07/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2013 01/07/2013 Mayıs 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 09/07/2013 16-30 Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2013 15/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 22/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/2013 24/07/2013 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2013 29/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 16-30 Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
16/07/2013 29/07/2013 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/07/2013 29/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/2013 30/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 16-30 Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
16/07/2013 30/07/2013 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 30/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 2012 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/07/2013 31/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2013 31/07/2013 Haziran 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)